Svejk |  Alkohol |ventusky |  Pocasi|  Meteo_radar|   chmi-alarm|   Pocasi CR|   Lomborg|   maps.google|   Google-SVVS|   unas|   TechnologieGoogle_web

On this page are links to what I'm interested and entertained. No chore time is my master, but my enemy is dwindling forces. I work daily in the garden with my dog between bees and I am then resting at a computer with internet access. I have fun also occasionally with Geocaching trips, photographing and studying and playing chess, solving quizzes and chess diagrams. Retirement is fun.
Na této stránce jsou odkazy na to, co mě zajímá a baví. Nemám nepříjemné povinnosti, ale vadí mi ubývající síly. Denně pracuji na zahradě v blízkosti psa mezi včelami a odpočívám u počítače a internetu. Bavím se občas Geocachingem, fotografováním a studiem a hrou šachy, řešením hádanek a šachových diagramů. Důchod je zábava.

Peníze, jež držíme, jsou prostředkem svobody. Peníze, jež sháníme, jsou prostředkem zotročení. Proto jsem šetrný a proto nemám potřeb. Jean-Jacques Rousseau

courtesy of ChessVideos.TV
Chessbase tactics

Chess Databaseabradio __ Radio Humor
Tunderbolt

Chess Puzzles by GM


next page


Zahradka
Kvetena CR