Taktické motivy A-Z

Tato stránka ukazuje příklady taktických motivů.
 1. Postouplý volný pěšec (Advanced Pawn)
 2. Zavlečení figury (Attraction)
 3. Zabránění věčnému šachu (Avoiding Perpetual)
 4. Zabránění patu (Avoiding Stalemate)
 5. Zablokování pole (Blocking)
 6. Zničení obránce (Capturing Defender)

 7. Uvolnění pole (Clearance)
 8. Donucení (Coercion)
 9. Počítání (Counting)
 10. Obranný tah
 11. Zoufalec (Desperado)
 12. Odkrytý útok (Discovered Attack)

 13. Odvlečení ¨(Distraction)
 14. Dvojitý šach (Double Check)
 15. Odhalený král (Exposed King)
 16. Dvojitý úder / vidlička(Fork/Double Attack)
 17. Visící figura (Hanging Piece )
 18. Překážka do dráhy (Interference)
 19. Mat - Anastasia's
 20. Mat- Arabian
 21. Mat - Back Rank
 22. Mat - Balestra
 23. Mat - Blackburne's
 24. Mat - Boden's
 25. Mat - Damiano's Bishop
 26. Mat - Damiano's
 27. Mat - Double Bishop
 28. Mat - Dovetail
 29. Mat - Dovetail - Bishop
 30. Mat - Escalator
 31. Mat - Epaulette
 32. Mat - Greco's
 33. Mat - Hook
 34. Mat - Kill Box
 35. Mat - Lawnmower
 36. Mat - Lolli's
 37. Mat - Morphy's
 38. Mat - Opera
 39. Mat - Pawn
 40. Mat - Pillsbury's
 41. Mat - Railroad
 42. Mat - Smother
 43. Mat - Suffocation
 44. Mat - Swallow's Tail
 45. Mat - Triangle
 46. Mat - Vukovic
 47. Mat Threat
 48. Overloading (přetížení figury)
 49. Pin (vazba)
 50. Quiet Move (tichý tah)
 51. Sacrifice (oběť)
 52. Simplification (zjednodušení)
 53. Skewer (špíz . špejle
 54. Trapped Piece (ulovená fugura)
 55. Unpinning (zrušení vazby)
 56. Unsound Sacrifice (nekorektní oběť)
 57. Weak Back Rank (slabá poslední řada)
 58. X-Ray Attack (rentgenový útok)
 59. Zugzwang (nevýhoda tahu)
 60. Zwischenzug (mezitah)

Postouplý volný pěšec

Hrozba proměny postouplého pěšce (nejčastěji na dámu) je často klíčem taktických možností. Pokud se proměně nedá zabránit, může být proměna využita k taktickým operacím.Zavlečení

K zavlečení dochází, když hráč naláká figuru na pole (často pomocí oběti) kde se dostane pod útok. Někdy se to nazývá taktika návnady, ačkoli někteří hráči to používají k odlákání figury od nějakého pole.

Zabránění věčnému šachu

Taktická operace, která zabrání soupeři dát věčný šach.

Zabránění patu

Taktická operace, která správným pořadím tahů zabrání patu soupeřova krále.

Zablokování pole

Zablokování pole je donucení soupeřova kamene táhnout na pole, kde blokuje cestu jiné figuře. Rozdíl mezi zablokováním a přerušení dráhy je ten, že přerušení dráhy brání figuře v působnosti na jinou figuru nebo pole, ale zablokování pole brání úniku.

Zničení obránce

Hráč bere soupeřovu figuru, která bránila figuru nebo pole, a to vede k tomu, že dříve chráněná figura nebo pole padne pod útok. Často se to nazývá odstranění obránce.


Uvolnění pole (Clearance)

Uvolnění pole existuje ve dvou formách, první je kdy hráč táhne jednou figurou, aby uvolnila pole pro jinou vlastní figuru. Druhá forma uvolnění nastává když hráč donutí figuru opustit diagonálu, řadu nebo sloupec (často pomocí oběti), aby udělala cestu pro jinou figuru pro využití otevřenou cestu k útoku. Uvolnění prostoru souvisí s motivem odkrytí šachu.Donucení

Donucení se stává, když hráč donutí bez oběti jít figuru na pole, kde později padne pod útok.

Počítání

Taktika vyplývající z chyby v hodnocení materiální rovnováhy po sérii vzetí.

Zoufalec (Desperado)

Situace ve které obě strany mají napadené (visící) figury, a vlastní visící figurou vezmete materiál, abyste získali výhodu na konci série tahů.

Obranný tah

Soupeř má vážnou hrozbu a musíte jí čelit správným způsobem. Jiné metody čelit hrozbě nefungují.

Odkrytý útok

Odkrytý útok se stává, kdy hráč táhne figurou, která otevře útok, který byl předtím touto figurou blokován. Tento útok může být na jinou figuru nebo na důležité pole.

Odvlečení (Distraction)

Odvlečení je donucení soupeře táhnout figurou, která předtím brání důležité pole nebo figuru.

Dvojitý šach

Tah, který šachuje soupeřova krále dvěmi figurami současně. Tyto zahrnují odkrytý útok, a je možné ho zahrnout do tohoto motivu.

Odhalený král

Toto není skutečný taktický motif jako takový, ale je používán k vysvětlení pozic kde jsmo možné maty nebo další taktika kvůli odhalenému králi soupeře. K použití tohoto pojmu by měl být na začátku problému král odhalen.

Vidlička - dvojí úder

Vidlička - dvojí údery vzniknou když jedna figura útočí na více figur (nebo důležité pole). Soupeř nemůže zabránit všem hrozbám a tak ztratí materiál. Tento motiv je používán když jedena figura útočí na více figur, není použito v situacích odkrytého útoku kde jedna figura útočí na jinou figuru, když vytvoří odkrytý útok od druhé figury.Visící figura

Toto není skutečný taktický motif. Popisuje pozici problému ve které soupeř nechal vzít figuru zadarmo, nebo nechal cennější figuru vzít figurou méněcennou. Motiv by neměl být používán když figura visí po některých taktických motivech, jako vidlička, špíz nebo vazba.

Překážka do dráhy - Interference

Hráč přeruší linii mezi soupeřovým střelcem, věží nebo dámou apole nebo figura postaví mezi vlastní figuru. Rozdíl mezi tímto a blokováním je v tom, že Interference blokuje vliv jedné figura na jinou figuru nebo pole, ale blokovací taktika blokuje únik figury.


Mat - Anastasia's

Anastasia's mate occurs when the opponent king is trapped against the edge of the board, with a rook (or less traditionally, a queen) delivering the mate on the first or last rank or file. A knight blocks two escape squares, and one of the opponent's own pieces blocks escape via the square not covered by the knight.

Mat - Arabian

The Arabian mate involves checkmating the opponent king in the corner of the board using a rook and knight. The rook delivers the mate on the edge of the board adjacent to the corner square, and the knight protects the rook and prevents the king escaping on the second empty edge square adjacent to the corner.

Mat - na poslední řadě

Back rank mate occurs when the opponent mates a king that is trapped on the back rank by it's own pawns and has no pieces to interpose or take the opponent's attacking piece (usually a rook or queen).

Mat - Balestra

The balestra mate is similar to Boden's mate, but involves a queen and a bishop instead of two bishops. Like Boden's mate, the queen and bishop mate the king along two intersecting diagonals. In balestra's mate the bishop delivers mate, while the queen sits one square back and to the side of the mated king, and blocks escape squares. In the balestra mate, the queen is able to block all escape squares without the help of the opponent's own pieces.

Mat - Blackburne's

Blackburne's mate requires the co-operation of two bishops and a knight to mate the opponent king on the edge of the board with an opponent piece blocking the uncovered escape route. One bishop delivers mate on a square adjacent to the king while being protected by the knight. The other bishop protects the diagonal , while the knight also protects the escape square of the color of the checking bishop (which may have already been blocked by a piece friendly to the opponent king). An opponent piece blocks the opponent king's escape along the edge of the board.

Mat - Boden's

Boden's mate occurs when the opponent king is mated by two bishops on intersecting diagonals, with the king's escape routes cut off by its own pieces.

Mat - Damiano's Bishop

Damiano's bishop mate has the queen delivering checkmate of the opponent king at the edge of the board, while being protected by a bishop.

Mat - Damiano's

Damiano's mate has the opponent king restricted on the back rank by an attacking pawn, while the queen delivers mate with support from the pawn, and an opponent piece blocks horizontal escape on the opposite side to which the queen is checking.

Mat - Double Bishop

Double bishop mates checkmate the king by controlling two adjacent diagonals, and the opponent king's escape prevented by friendly pieces or the edge of the board.

Mat - Dovetail

Dovetail mates occur when a queen delivers mate by checking the king from a diagonally adjacent square while supported by a friendly piece. The two potential escape squares not covered by the attacking queen are blocked by the opponent's own pieces.

Mat - Dovetail - Bishop

The bishop variation of the dovetail mate occurs when a queen delivers mate by checking the king from a diagonally adjacent square while supported by a friendly piece. The two potential escape squares not covered by the attacking queen are blocked by the mating side's bishop (as opposed to the opponent's own pieces in the traditional dovetail mate).

Mat - Escalator

The Escalator mate occurs when a queen and bishop are lined up on the same diagonal. The bishop provides protection for the queen, as the queen moves along the diagonal, checking the king until the king is forced to a position which is mate. The queen may move in both directions along the diagonal during the mating process. In some situations the queen may also switch to the opposite diagonal to effect the mate.


Mat - Epaulette

An Epaulette mate involves a queen or rook delivering mate, while the two escape squares parallel to the king are blocked by the king's own pieces preventing escape. The standard example usually has the king trapped at the edge of the board by a queen two squares in front of the king, however the Epaulette mate can occur on other parts of the board, or with the rook where other pieces are involved in blocking the mated king, or protecting the attacking rook.

Mat - Greco's

Greco's mate occurs when the opponent king is mated in the corner of the board by the queen (or alternatively, the rook) on the edge of the board. A pawn friendly to the king is diagonally adjacent to the mated king blocking escape on the diagonal, and the mating side has a bishop on the opposite coloured diagonal to the corner square, blocking escape in that direction.

Mat - Hook

Hook mates involve a rook delivering mate while protected by a knight. The knight is in turn protected by another friendly piece, preventing the mated king taking it. The escape route left by the attacking rook and knight is either blocked by one of the king's own pieces, or protected by another piece of the mating side.

Mat - Kill Box

The kill box mate is delivered by a rook, with support of the queen. The rook is on a square adjacent to the opponent king with the queen one square away from the rook on the same diagonal. Together the queen and rook form a 3 by 3 box. The opponent king is often mated against the edge of the board, although this mate can also be applied away from the edge of the board where other pieces prevent the escape of the king.

Mat - Lawnmower

Lawnmower mate is delivered by two major pieces, such as two rooks, two queens, or a rook and queen. The pieces start in a position where they occupy adjacent rank of files, and then take it in turns to sweep forward two rank or files at a time, herding the opponent king to the edge of the board where mate is delivered. 'Lawnmower' can be used to describe the multi-move mating procedure, or a single move leading to the final position where one of the pieces is checkmating, while the other is preventing escape to the previous rank or file.

Mat - Lolli's

Lolli's mate occurs when the mating player has a pawn on the 6th rank, the opponent has pushed their knight pawn, and the opponent king is mated on the back rank by the queen which is supported by the pawn on the 6th rank.

Mat - Morphy's

Morphy's mate is delivered by a bishop (or alternatively, a queen), with the king trapped by a rook preventing horizontal escape, and a friendly pawn preventing vertical escape.

Mat - Opera

The Opera mate occurs when the opponent king is mated on the edge of the board by a rook placed on the edge next to the king, and a bishop supporting the rook, and blocking escape onto the bishop's diagonal. A piece friendly to the mated king (usually a pawn) is blocking the king's escape on the diagonal of the colour opposite to the supporting bishop.

Mat - Pawn

A pawn mate is any mate delivered by a pawn on the final move.

Mat - Pillsbury's

Pillsbury's mate uses a rook to mate a king on the edge of the board, adjacent to the corner square. A bishop supports the mate by blocking the king's ability to escape into the corner of the board. Pieces friendly to the mated king block the king's escape to other squares not covered by the bishop or rook. This mate is similar to Morphy's mate, but uses the rook to mate, whereas Morphy's mate uses the bishop.

Mat - Railroad

Railroad mates involve the co-operation of a queen and rook placed opposite each other, and separated by a single rank or file. The mated king sits in the middle of two 'railway tracks'. The queen and rook move the king along the railway tracks by moving two squares at a time along their rank or file, alternating with the rook checking with queen's protection, and then the queen checking with the rook's protection , pushing the king along until it runs out of safe squares, and is mated. The procedure is essentially a sequence of alternating kill box and triangle mate positions , and it is acceptable to also tag one of those mates if the railroad mate finishes in either of them.

Mat - Smother

A smother occurs when a piece is unable to escape an attack due to being hemmed in by their own pieces. The term is usually applied to the situation where a knight mates a king trapped behind it's pawns and hemmed in by a Rook or other piece.


Mat - Suffocation

The suffocation mate is similar to a smothered mate where a knight delivers mate to the king on the back rank, however instead of being completely hemmed in by its own pawns, the mated king is prevented from escaping by a combination of its own pieces, and the mating side's pieces cutting off any vertical escape squares.

Mat - Swallow's Tail

The swallow's tail mate occurs when a queen delivers mate against the opponent king while protected by another piece. The queen is directly adjacent to the king, and the king is unable to escape due to its own pieces (typically rooks) blocking the two diagonal escape routes.

Mat - Triangle

The triangle mate occurs when a queen delivers mate with support from a rook which are parallel to each other, and separated by one square. The mated king sits one rank or file away from, and midway between the queen and rook, forming a triangle between the mated king, queen and rook. The king is prevented from escaping backwards out of the triangle by either the edge of the board or a piece friendly to the king.

Mat - Vukovic

The Vukovic mate occurs when a rook and knight team up to mate the king on the edge of the board. The rook is supported by a third piece (often a pawn), and the knight is used purely to block escape squares. In the final position, the rook is delivering the mate directly adjacent to the king. The knight sits behind the rook, preventing sideways flight from the king, and the third piece is protecting the rook.


Matová hrozba

Soupeř ztratí materiál kvůli nutnosti bránit svého krále před matem. Toto by se nemělo používat pro problémy kde král je skutečně matován, ani pro problémy slabé poslední řady, které jsou zvláštní případ tohoto motivu.


Přetížení

Přetížení nastává když obranná figura je potřeba k obraně více než jedné figury současně, ale může splnit pouze jednu úlohu. Taktika Přetížení téměř vždy zahrnuje i taktiku odvlečení.


Vazba

Vazba vzniká, když napadená figura nemůže táhnout aniž vystaví cennější figuru nebo pole za ní útoku.


Tichý tah

Tah, který není vynucující, to jest tah který na nic přímo neútočí nebo nebere soupeřovu figuru. V taktických úlohách tichý tah je často používán ke kontrole důležitých polí nebo ke krytí vlastních figur před budoucím vzetím, než se v dalších tazích spustí přímý útok.

Oběť

Oběť je tah, kdy hráč záměrně ztratí figuru, aby získal výhodu v dalších tazích. Taktické oběti obvykle končí ziskem materiálu. Oběti jsou často používány v kombinaci s ostatními taktickými motivy.

Zjednodušení

Zjednodušení jsou výměny materálu aby se zdůraznila již získaná výhoda. Často se používá takticky v koncovce aby pomohla proměně pěšce.

Špíz, grilovací jehla

Hráč útočí na figuru soupeře, která nemůže táhnout aniž vystaví méně cennou figuru nebo pole za ní útoku. První figura obvykle táhne a umožní vzetí figury za ní.

Chycená figura

Figura je chycená, když nemá bezpečné pole k úniku, takže je možné ji vzít. Jelikož matovaný král je technicky chycený, motiv chycené figury se vztahuje jen na situace kdy není mat.


Odvázání

Odstranění vazby figury takže figura může být použita pro taktickou výhodu.

Nekorektní oběť

Oběť založená na nesprávném předpokladu, že získá později materiál zpět. Nekorektní oběť je často důvod pro visící figuru

Slabá poslední řada

V některých situací by mat na poslední řadě nebyl možný, ale hrozba takového matu může být dostatečná, aby hráč získal materiál.

Útok rentgenem

Útok rentgenem je když jedna figura útočí na pole nebo figuru skrze jinou figuru. Všimněte si, že toto není stejné jako špíz, protože nezáleží na relativní hodnotě figury, na kterou se útočí.

Zugzwang

Zugzwang (německé slovo znamenající povinnost táhnout) je situace, kdy hráč by raději netáhnul, protože všechny legální tahy vedou k horší pozici.

Mezitah

Mezitah je taktika, kde hráč odloží očekávaný tah aby udělal vynucující mezitah, který ještě zesílí účinky očekávaného tahu. Mezitah se často přehlíží.


Anglická frázová slovesa:

come across - náhodou najít, narazit na něco/někoho
look after - pečovat o, (po)starat se o
take after - podobat se, být po kom
give away - rozdat, darovat, dát někomu zadarmo
put away - uklidit, dát na místo
throw away - zahodit, vyhodit, promarnit (šanci)
call back - zavolat nazpátek
break down - porouchat se
cut down - omezit (činnost, spotřebu)
sort out - vyřešit, dát do pořádku
sort something out - roztřídit
put down - položit
settle down - usadit se
slow down - zpomalit
turn down - odmítnout
turn down - zeslabit, ztišit
write down - zapsat si, poznamenat si
look for - hledat
look forward to - těšit se na
fill in - vyplnit
get in - dostat se dovnitř
get in - nastoupit, nasedat
cut off - přerušit, zastavit dodávky
cut off - odříznout, odstřihnout
drop off - vysadit
get off - vystoupit
go off - vystřelit, vybuchnout, spustit (alarm, budík)
go off - zkazit se
go off - zhasnout, vypnout se
put off - odradit někoho od něčeho
put off - odložit
take off - vzlétnout
take off - sundat si, svléci si
tell off - vynadat
turn off - vypnout, zhasnout, zavřít
come on - No tak!, Pojď!
get on - vycházet (dobře), rozumět si
get on - nastoupit, nasednout (na kolo, do vlaku, do letadla, do autobusu, na koně)
go on - pokračovat
go on - dít se
hold on - vydržet, počkat
put on - obléknout si
turn on - zapnout, pustit, otevřít, rozsvítit
check out - prověřit si, zkontrolovat
find out - zjistit
get out - dostat se z, odejít, vypadnout
get out - vyhnout se, uniknout
go out - jít ven, vyrazit si
go out - chodit s někým
go out - zhasnout, vyhasnout
leave out - vynechat, opominout
put out - obtěžovat (někoho svými požadavky)
put out - uhasit
run out - dojít, spotřebovat
sell out - vyprodat
wear out - opotřebovat, obnosit
wear out - unavit, vyčerpat, utahat
work out - dopadnout dobře, vycházet
work out - vyřešit, zjistit
work out - cvičit, posilovat
get over - dostat se, překonat
turn over - otočit, obrátit, převrátit se
come round - zastavit se, zaskočit, zajít na návštěvu
be up to - je to na
be up to - chystat (lumpárnu)
blow up - vyhodit do povětří
blow up - nafouknout
break up - rozejít se, rozpadnout se
bring up - vychovat
catch up - dostihnout, dohonit, dohnat
catch up - dohánět
cheer up - rozveselit, povzbudit
fill up - naplnit, doplnit
get up - vstávat
give up - vzdát to, vzdát se
give up - přestat
grow up - vyrůst, dospět
hang up - zavěsit, položit
hold up - zdržet
keep up - stačit, držet krok
look up - vyhledat (ve slovníku)
make up - vymyslet si
pick up - sebrat, zvednout
pick up - vyzvednout
put up with - snášet, smířit se
set up - založit, zřídit, vytvořit
speak up - mluvit nahlas, mluvit hlasitěji
speak up for - ozvat se, vyslovit se, podpořit
take up - začít se věnovat
take up - zabírat
turn up - objevit se, dorazit
turn up - zesílit, pustit hlasitěji
bump into - narazit na někoho
go bad - zkazit se (US)
wake up - probudit se, vzbudit se
drop by - zastavit se, zaskočit
pass away - zemřít, zesnout, skonat
show off - předvádět se
watch out - dávat si pozor, pozor
come down - poklesnout, snížit se
apply for - žádat o, ucházet se o
ask for - ptát se po někom
calm down - uklidnit se
keep out - nevstupovat, vstup zakázán
lay off - dočasně propustit, nechat něčeho
move on - pokračovat, jít dál
pay for - platit, zaplatit za, pykat za
plug in - zastrčit do zásuvky, zapojit
print out - vytisknout
come out - vyjít, být publikován, vyjít najevo
deal with - vypořádat se s něčím, řešit něco, zabývat se něčím
run away - utéci
shut up - zmlknout, umlčet, zavřít zobák (neformálně)
sit down - posadit se, sedět
sum up - shrnout
switch on - zapnout, spustit, rozsvítit
switch off - vypnout, odpojit, zhasnout
hurry up - pospíšit si
tidy up - uklízet
pass out - omdlít, ztratit vědomí
let down - zklamat, zradit
put up - ubytovat někoho
put on - nabrat, ztloustnout, přibrat
try on - zkoušet si
check in - odbavení
check out - odhlásit se
turn out - ukázat se
pull down - zbourat
Příklad pokročilých slovíček, která aplikace obsahuje:

abandon - opustit
abduct - unést
abuse - zneužít
accord - ve shodě, soulad, souhlas
according - podle
affair - záležitost
agreement - souhlas, dohoda
aide - pobočník, poradce
alter - změnit
amendment - dodatek
announce - oznámit
assassinate - zavraždit
assault - útok, napadení, pokus o znásilnění
back down - ustoupit
ban - zákaz, zakázat
bar - mříž
battle - bitva, boj
blame - vinit, dávat vinu, vyčítat
boom - rozmach, vzestup
bow - sklonit se, klanět se
bribe - úplatek, uplatit
brush aside - mávnout rukou, zamítnout, vyhnout se
buddy - kamarád, kámoš
budget - rozpočet
burden - břemeno
carry out - provádět
casualty - oběť
cell - buňka
chain - řetěz, řetězec
challenge - výzva
concern - obava
confuse - zmást, plést
consider - zvažovat
core - jádro
crucial - klíčový
cure - léčit
deal - dohoda
debt - dluh
decline - pokles
dedicate - věnovat se, zasvětil
defuse - zneškodnit
delighted - potěšen
deny - popřít
deploy - rozmístit
detain - zadržovat
deter from - zastrašit, odradit
determination - odhodlání
device - přístroj
devotion - oddanost, zanícení
disaster - pohroma
disclosure - odhalení
discovery - objev
dissolution - rozpad
dominate - dominovat
downturn - pokles
drop - upustit, svrhnout
duck - vyhnout se povinnosti
duty - povinnost
election - volby
embarrassment - ostuda
enemy - nepřítel
engage - zaměstnat
enroll - zapsat se
environment - životní prostředí
escape - uniknout
evidence - důkaz
exhausted - vyčerpaný
expense - výdaj
expose - vystavit, odkrýt, odhalit
extinct - vyhynulý, vyhubený; vyhubit
fear - obávat se
female - ženský, žena, samice, samičí
file - složka
floods - povodně
foe - nepřítel
force - síla
former - bývalý, dřívější
fraud - podvod
frequent - často navštěvovat
funds - finanční prostředky, fondy
genuine - pravý
government - vláda
guard - stráž
gun - zbraň
harm - ublížit, poškodit
head for something - řítit se do
hit - udeřit, uhodit, zasadit ránu
hostile - nepřátelský
impact - dopad
impose - uvalit
improper - nevhodný
increase - růst, navýšení, stoupat
infiltrate - proniknout
inherit - dědit
input - vklad, vstup
inquiry - vyšetřování, šetření
insist - trvat na
kidnapp - unést
kill - zabít, zavraždit
lack - nedostatek
leak - vyzradit, únik, uniknout; vytéct
lift - zrušit
loath to do something - dělat něco nerad
lure - vábit
mad - šílený, bláznivý, rozzuřený, duševně chorý
male - mužský, samec, samčí
mayor - starosta
message - zpráva
missile - střela, raketa
modest - skromný
notify - oznámit, vyrozumět
occur - stát se, vyskytnout se, přihodit se, dojít k
opinion - názor
opinion poll - průzkum veřejného mínění
ordinary - obyčejný
origin - původ
output - výroba, produkce
package - balíček
patient - pacient
peak - vrchol
permission - povolení
plight - nepříznivá situace, nesnáz, vážná situace,
poach - pytlačit
pop - vsunout, strčit
portray - vykreslovat, zobrazit, znázorňovat
pressure - tlak, nátlak, přešroubovat
prime minister - premiér
prison - vězení
property - majetek
prosecute - trestně stíhat, soudně stíhat, zažalovat
protect - ochránit, chránit
pull out - stáhnout se, odvelet
punish - potrestat
put out - hasit, uhasit
rally - shromáždění
rape - znásilnění
rate - podíl
reason - důvod
reckon - považován, pokládán za
recovery - obnova, zotavení, uzdravení
refugee - uprchlík
relative - příbuzný
release - pustit
relentless - neústupný, neúnavný
relief - úleva
religion - náboženství
reluctant - neochotný, váhavý, zdráhající se
remove - odstranit
rescue - záchrana
resentment - zášť, zatrpklost
resumption - opětovné zahájení, znovuzahájení
reveal - odhalit
riots - nepokoje
rise - narůstat, zvýšení
ruling - vládnoucí
rumours - pomluvy
sake - pro dobro koho
seek - usilovat, snažit se, hledat
sentence - trest
serious - vážný
shadow - stín, stínový
shame - ostuda, hanba; škoda
shelter - úkryt, kryt, přístřešek
shift - posun
ship - poslat
shortage - nedostatek
shortcoming - nedostatek, nedokonalost
siege - obléhání, obležení
sin - hřích
slave - otrok
smuggle - pašovat
sort out - vyřešit
spark - jiskra, výboj, jiskřit
speech - proslov
spoil - rozmazlovat
spy - špión, špeh
statement - výrok
stock - zásoby
stock - sklad
strike - stávkovat, stávka
struggle - bojovat
subside - ustoupit
subsidiary - dceřiná společnost, filiálka
suffer - trpět
suicide - sebevražda
surplus - přebytek
surveillance - dozor, dohled, pozorovací
survival - přežití
tackle - poradit si
target - cíl, terč
task - úkol, úloha
tax - daň
threat - hrozba
tip-off - varování, upozornění
torture - mučení, umučit
treatment - zacházení; léčení
treaty - psaná dohoda
trial - soud
troop - jednotka, vojsko
tuck something away - zastrčit něco
turn down - odmítnout
turn out - ukázat se
victim - oběť
view - názor
violence - násilí
vote - volit
war - válka
weapon - zbraň
wrest - vyrvat, vytrhnout