Partie z oddílového přeboru a soutěží družstev


Význam použitých symbolů:
Tahy
! - velmi dobrý (silný) tah
!! - vynikající, překvapivý tah
!? - zajímavý, hratelný tah
?! - slabší (nepřesný)tah
? - hodně slabý tah, chyba
?? - hrubá chyba, prohrávající tah
# - mat
+ za tahem = šach
hodnocení pozice:
= - pozice je vyrovnaná
+= - bílý má mírně lepší pozici
=+ - černý má mírně lepší pozici
+/- - bílý má mnohem lepší pozici
-/+ - černý má mnohem lepší pozici
+- - bílý má vyhranou pozici
-+ - černý má vyhranou pozici

 

Stažení partií v PGN

Numeric Annotation Glyphs
--------------------------------------------------------------------------------
 NAG   Meaning         Symbol  Name
--------------------------------------------------------------------------------

1     good move (!)       !    single exclamation mark
2     poor move (?)       ?    single question mark
3     very good (!!)      !    double exclamation mark
4     very poor (??)      ?    double question mark
5     speculative move (!?)   ?    exclamation question mark
6     questionable move (?!)  ?    question mark and exclamation mark
7     forced move        ?    white square
8     singular move (no alts)     
9     worst move   
10    drawish pos or even    =    eq sign
11    eq chances, quiet pos  
12    eq chances, active pos 
13    unclear pos        ?    infinity
14    W slight adv           plus sign above eq sign
15    B slight adv           eq sign above plus sign
16    W mod adv         ±    plus-minus sign
17    B mod adv         ±    minus-or-plus sign
18    W decisive adv      +-   
19    B decisive adv      -+   
20    W crushing adv
21    B crushing adv
22    W is in zugzwang     ?    N-ary circled dot operator
23    B is in zugzwang     ?    N-ary circled dot operator
24    W slight space adv   
25    B slight space adv   
26    W mod space adv     
27    B mod space adv     
28    W decisive space adv  
29    B decisive space adv  
30    W slight time/dev adv  
31    B slight time/dev adv  
32    W mod time/dev adv    ?    clockwise gapped circle arrow
33    B mod time/dev adv    ?    clockwise gapped circle arrow
34    W decisive time/dev adv     
35    B decisive time/dev adv     
36    W has the initiative   ›    rightwards arrow
37    B has the initiative   ›    rightwards arrow
38    W lasting initiative  
39    B lasting initiative  
40    W has the attack     ^    upwards arrow
41    B has the attack     ^    upwards arrow

42-47   compensation
48-53   center
54-59   K-side
60-65   Q-side
66-69   1st rank
70-77   king prot/placement
78-85   pawn structure
86-101  piece placement (N->Q)
102-105  piece coord
106-113  opening play
114-121  middlegame play
122-129  endgame play
130-135  counterplay
136-139  time pressure

140-255  Non-standard extension (e.g. Chesspad follows)

140    With the idea...     ?    increment
141    Aimed against...        
142    Better is...       ?    segment
143    Worse is...       
144    Equivalent is...        
145    Editorial comment     RR   double serif capital R
146    Novelty          N    serif capital N

147–219 Not defined

220    Diagram
221    Diagram (from B)

222–237  Not defined

238    Space Adv        
239    File (a-h)        ?    left right double arrow
240    Diagonal         ?    north east double arrow
241    Centre          
242    King-side         ?    right double angle bracket
243    Queen-side        ?    left double angle bracket
244    Weak point        ?    multiplication
245    Ending          ?    up tack
246    Bishop pair       
247    Opposite Bishops        
248    Same Bishops      
249    Connected pawns      text
250    Isolated pawns      text
251    Doubled pawns       text
252    Passed pawn           
253    Pawn majority       text
254    With          
255    Without

Význam použitých symbolů:
Tahy
! - velmi dobrý (silný) tah
!! - vynikající, překvapivý tah
!? - zajímavý, hratelný tah
?! - slabší (nepřesný)tah
? - hodně slabý tah, chyba
?? - hrubá chyba, prohrávající tah
# - mat
+ za tahem = šach
hodnocení pozice:
= - pozice je vyrovnaná
+= - bílý má mírně lepší pozici
=+ - černý má mírně lepší pozici
+/- - bílý má mnohem lepší pozici
-/+ - černý má mnohem lepší pozici
+- - bílý má vyhranou pozici
-+ - černý má vyhranou pozici