Proč a jaké dělají šachisté chyby.

Rozdělení typu chyb, které se často opakují. Všechny tyto chyby mají psychologickou příčiny. Jejich poznání je zajímavé i z praktického hlediska. Když si vysvětlíme podstatu nežádoucích jevů, snad najdeme i prostředek jejich překonání. Druhů chyb je mnoho a ukážeme některé z nich s příklady.

1. Zmizelé pole

Často chyba vzniká proto, že před očima stojí šachovnice s figurami. Při promýšlení kombinace je nutné se odpoutat z této pozice, která stojí na šachovnici a představit si novou pozici, která vznikne po sérii tahů. V takovém případě pozice, kterou vidíme nejen nepomáhá, ale naopak ruší propočet. Někdy tak, že propočet je chybný. Příklad 1. Iljin-Zhenevskij - Nenarokov
Proč bílý přehlédl takový jednoduchý tah 3...Kg8? Velmi jednoduše. Ve výchozí pozici je pole g8 napadeno dvěma figurami - Střelcem b3 a dámou g5. Při propočtu dívaje se na šachovnici vzniklla chybná představa, že na g8 král jít nemůže.

2. Rozbitá přehrada

Řekneme: hrubá chyba. Ano, ale psychologie této chyby je zajímavá. Když bílý vymýšlel svůj plán a díval se na šachovnici, viděl, že černá dáma g5 a nekrytý střelec b5 jsou rozděleny silnou překážkou - pěšcem e5. Tato představa se upevnila ve vědomí natolik, že když černá dáma vzala střelce zdálo se mu, že přeskočila přes pěšce.
3. Zapomenutá figura

Tento typ chyby je příbuzný předchozímu, ale v jiném smyslu. Nejlépe ho ukazuje příklad z partie Aljechin - Backburne, z roku 1914 v turnaje v Petrohradě.
Pouze vynalézavost Aljechina tuto beznadějnou partii dokázala zremizovat. Na otázku, proč udělal takovou chybu Aljechin odpověděl: "Prostě jsem na toho střelce zapomněl, že vůbec existuje." Taková zapomnětlivost se vyskytuje často. Stává se také, že hráč zapomene na svého krále, kde stojí a druhý příklad je případem, kdy na krále h6 zapomněli oba hráči.

4. "Samozřejmý" tah

Přitažlivost "samozřejmého tahu" nebo také počítání se "samozřejmou" odpovědí soupeře také často vede k porážce. Příklad je z roku 1920, kde v partii Grekov - Iljin-Ženevskij vznikla následující pozice:
Mezitím kdyby černý zahrál jednoduše Dc7, udržel by dobrou pozici.

5. Nebezpečí úspěchu

Stává se, že hráč získá určitou převahu v pozici nebo materiální výhodu, začne hrát skoro zpatra a ztratí výhru. Takový případ je dost častý. V partii Iljin-Ženevskij - Em. Lasker z roku 1925 v Moskvě, po 13-tém tahu bílého vznikla následující pozice:
6. Honba za krásou

Temto typ prohry je podobný předchozímu. Někdy šachista, který získá poziční převahu místo toho, aby takovou výhodu reálně využil, nechá se svést náhodnou krásnou kombinací a tak vypustí své šance. Příkladů je mnoho. V partii Danjuševskij - Iljin- Ženevskij z roku 1920 na mistrovství RSFSR všeruské šachové olympiády, po 24.tahu černého vznikla následující pozice:
7. Nečekaný šach.

Kolik partií se prohrálo pro nečekaný šach! To je skutečná pohroma kombinací! Psychologický základ je stejný, jako v prvních případech. Pozice stojící na šachovnici brání propočtu. Mezitím od prvních tahů se jedny linie otevírají, jiné se zavírají, a u figur se ukazuje možnost toho nebo jiného nečekaného výpadu. Všechno spočítat za šachovnicí je velmi těžké. V páte partii druhého zápasu s Kljackinem z roku 1922 po 22.tahu černého vznikla následující pozice.
Jestli se podíváme na pozici po dvou tazích do osudného šachu, je jasné proč ho hráč bílými přehlédl. Střelec f6 brání dámě dráhu na g6, současně střelec g2 přikrývá dámu před šachem. Šach se stal možný pouze proto, že oba střelci jeden za druhým opustili svoje pozice.

8. Smíchání ideí

Stává se, že v pozici je možné vybrat dva různé plány hry. V tom případě není nic horšího, než pokoušet se provést oba plány. Vznikne smíchání ideí, a ani jeden plán se nepodaří uskutečnit. V čtvrté partii zápasu s Grigorievem z roku 1919 po 22. tahu vzniklo následující postavení:
Na závěr je možné konstatovat:
 • 1. Partie se mění, ale ideje zústávají
 • 2. Klasifikovat šachové ideje podle typů je možné.
 • 3. Stanovení takové klasifikace zpřesní šachové umění a pomůže ke studiu.
 • Typické chyby - Alexei Suetin - Sportverlag Berlin 1980

  Úvod  (5)

  1. Kapitola - - Chyba v nejširším slova smyslu (7)
  Chyby nejsou náhodou
  Malé příčiny, velké dopady
  Partie jsou rozhodovány chybami (15)
  Dva základní typy myšlení  (18)
  Když se roznítí nadšení
  Různé projevy chybného myšlení (28)

  2. Kapitola - Nejdůležitější pozitivní složky šachového myšlení (35) str. 35
  Umění dalekého a přesného propočtu 
  Kombinační zrak
  Vnitřní energie umění kombinace (40)
  Poziční mistrovství 
  str. 43
  Vzájemný vztah mezi strategií a taktikou
  Poziční hra a propočet variant (50)
  Co znamená ohodnotit pozici?
  Krátký výlet do historie
  Metodické základy hodnocení pozice
  Konkrétní přístup k hodnocení pozice
  Hodnocení pozice a síla hráče  (58)
  Dynamické hodnocení a předvídavost
  Účelné rozdělení času na přemýšlení
  Význam pozičního citu a cena intuice
  Individuální hlediska intuice
  O filosofické interpretaci intuice
  Od intuice k metodě
  Role intuice a rizika při hodnocení pozice (77)

  3. Kapitola - Charakteristické taktické chyby    (81)
  Omyly, které vedou ke katastrofě
  Cena jediného přehlédnutí - omylu (82)
  Kdo spadne do komplikací
  Rozsah taktických úkolů
  Taktické nepřesnosti, které zavinily nevýhodnou pozici
  Nad jednotlivostmi nezapomínat na celek
  Nebezpečí bezuzdného kombinování
  Taktické štěstí
  Typické chyby kombinačního vidění
  Zbytkový obraz
  Předpokládaný obraz
  mechanický obraz
  Chybějící kombinační fantazie
  Rozpoznání kombinací 
  Pozor před nevhodnou abstrakcí
  Škodlivost šablonovité hry
  Kombinační vidění a propočet variant


  4. Subjektivní a objektivní zdroje chyb   (121)
  Psychologické potíže pasivní obrany
  Podcenění soupeřových hrozeb
  Impulsivní myšlení
  Nedostatečná přizpůsobivost myšlení
  Příliš velké nebo malé sebevědomí
  Body zvratu v boji
  Když se ztratí cit pro nebezpečí
  Šachové znalosti a technika
  Únava a drama šachové tísně
  Význam objektivních pozičních faktorů

  5. Kapitola - Chyby druhého řádu (153)
  Výměna nepřesností
  Riziko a chyby druhého řádu
  Dlouho trvající obtíže jako následek nenápadných chyb
  Chyby stylu
  Vynucení psychologických činitelů
  Psychologické detaily šachového myšlení
  O dogmatismu

  6. Kapitola - hledání nového stylu  (187)
  Moderní šachový prakticizmu
  Hledání pokračuje
  Teorie zahájení nezná nevlastní děti
  Výhoda rozsáhlého repertoáru zahájení
  Dvojsečná hra jako výchozí bod
  Taktické základy plánů
  Vidí se víc než se spočítá.
  Ve velkém stylu
  Nikdy nenechat klesat odvahu!

  7. Kapitola - šachová síla hry a její hranice (219)
  Síla hry a její závislost na chybách
  Proč je šachové umění bez chyb nemyslitelné 
  Slabost nebo achillova pata?
  Tři portréty současných velmistrů
    Ben Larsen
    Vlastimil Hort
    Henrique  Mecking
  Typy myšlení šachistů a síla hry
  Chyba v komentářích
  Učit se samostatně myslet

  Registr zahájení  (258)