Sbírka slavných šachových studií a základních koncovek, které pomáhají zvýšit praktické znalosti koncovek. Neodpustím si roztomilý citát slavného dramatika:

 "Chess is a foolish expedient for making idle people believe they are doing something very clever, when they are only wasting their time - George Bernard Shaw."

"Šachy jsou pošetilý prostředek na to, aby si líní lidé mysleli, že dělají něco velmi chytrého, zatímco oni pouze plýtvají svým časem." - George Bernard Shaw

Sám si myslím, že šachy jsou kouzelná hra, umění a sport, ve které můžete spadnout až do závislosti. 

Mám raději jiný citát slavného šachisty S. Tarrasche, velkého učitele poziční hry.

"I have always a slight feeling of pity for the man who has no knowledge of chess, just as I would pity the man who has remained ignorant of love. Chess, like love, like music, has the power to make man happy." - Siegbert Tarrasch

"Vždycky mám mírný pocit lítosti pro člověka, který nemá žádné znalosti o šachu, stejně jako bych litoval toho člověka, který nepoznal lásku. Šachy, stejně jako láska, jako hudba, mají schopnost učinit člověka šťastným." - S. Tarrasch

Následující Studie jsou vyzobány z velkého webu o šachových studiích.

Pro kontrolu absolutní správnosti řešení a jejich variant můžete zkontrolovat v databázi koncovek pro všechny 7-kamenové pozice.

Téma léček v zahájení je mezi ambiciózními šachisty velmi oblíbené. Snahu rozhodnout partii co nejdříve má snad každý začínající šachista. Mezi velmi časté primitivní léčky na turnajích začátečníků patří 1. e4 e5 2.Dh5 g6 3.Dxe5+ a zisk věže. 

   Když jsem zahájil svůj šachový restart po odchodu do důchodu po 25-leté přestávce v šachu a začal hrát soutěžní partie s hodinami, překvapilo mě několik věcí.  Především jsem nečekal (spíše zapomněl), jak vyčerpávající partie s kontrolou času 2x 90 minut + 2x30 minut s bonusem 30 s na každý tah  může být a jak velký vliv má únava z předchozího boje na výskyt chyb. Přehrával jsem si partie velmistrů a v nich většinou hráč (velmistr) po ztrátě figury nebo 2 pěšců partii vzdával. Nedošlo mi tenkrát, že na mojí úrovni hry je taková zdvořilost k soupeři zcela nemístná. 

Například jedna z mých prvních partií měla průběh, který byl stejný jako následující partie, ve které hráč černými s ratingem 2318 také vzdal partii po 6 tazích:

První 4 tahy té mé partie jsem odehrál rychle, tah 4...Se7 jsem zahrál proto, abych se vyhnul naučené teorii bílého po častějším Sc5, kde jsem měl (jako v každém zahájení) velké teoretické mezery. Tah 5.c3 mě trochu překvapil a rozmýšlel jsem, jestli mám pěšce vrátit tahem d4-d3, nebo vzít na c3 a hrát s pěšcem více. Rozhodl jsem se pro vzetí dxc3. Soupeř rychle odpověděl Dd5 a já s hrůzou zjistil, že dostanu mat, nebo po jediném pokrytí pole f7 tahem Jh6 ztratím figuru Sc1xh6. Po chvíli civění na šachovnici jsem partii vzdal. Příčinou prohry byl šok, panika, neznalost, nezkušenost, ztráta objektivity - říká se tomu taky "smrt z vyděšení". 

Později jsem z databáze zjistil, že tato varianta se hrála v historii nejméně 222x, a z toho ve 28 partiích černý po 6-tém tahu bílého Dd5 partii ihned vzdal. Přitom, jak je vidět v poznámkách k partii, tah 6. Dd5 snad ani není objektivně nejlepší tah a bílý musí získanou figuru záhy vrátit a partie není zdaleka jasná takže rezignace není vůbec na místě. Dokonce v některých partiích, kde bílý zachraňoval střelce tahem Sh6-c1 vyhrál černý. 

Když jsem to zjistil, řekl jsem si, že taková situace, kdy jsem se rychle ztrapnil a ani si nezahrál, by se mi už neměla stávat a začal jsem sbírat podobné partie - léčky. 

Moje definice léčky v šachu: Vytvoření pozice, ve které má soupeř více hratelných možností a ty na první pohled nejlákavější jsou falešné a vedou k podstatnému zhoršení pozice nebo k prohře, naproti tomu správné pokračování je skryté.

Vyhnout se léčce je pro nezkušeného hráče obtížné a zde pomůže většinou předchozí znalost. 

   Tah 5.c3 je v této partii léčka, kalkulující na chamtivost černého po pěšci a neznalost možností po Dd5. Stejně tak se dá považovat i ta 5...dxc3 za druh léčky spekulující na "drtivý tah" Dd5 a neznalost pokračování po zisku figury na h6. Zkušený hráč, který si nebude jistý znalostí této varianty, zahraje 5...d4-d3,  odmítne pěšce a nechá stát bílého pěšce na c3, který překáží bílému jezdci. Někdo si možná řekne, že v době dokonalých šachových motorů, pro které není problém sebesložitější šachová pozice, je sbírka historických partií plných chyb zbytečná. Jenže myšlení a paměť člověka se od šachového programu liší zcela zásadně. Počítač chladně propočítá varianty a  nebezpečně vypadajícím útokům se vysměje. Člověk se svou děravou pamětí, unaveným mozkem, strachem z výsledku a z útoku vyprodukuje neskutečné množství chyb. Mistři 19-tého století nebyli žádní hlupáci (Morphy, Anderssen, Chigorin, Steinitz, Zuckertort a další ) ale z pohledu dnešních počítačů dělali někdy velké chyby. Dnešní mistři mají možnost se z jejich chyb poučit.

_____________________________________________________________________________

Zahájení v šachové partii má obecně za cíl mobilizovat figury a začátečníci se učí 3 základní principy zahájení: Boj o prostor v centru - většinou obsazením centra pěšci, nebo působením figur,  vývin (aktivizace) figur a ukrytí krále za pěšcový kryt nejčastěji pomocí rošády. 

Teorie zahájení se od počátku existence hry stále vyvíjela a mnohé staré zásady a osvědčené recepty byly vyvráceny. Tento článek nemá za cíl vykládat teorii zahájení, ale ukázat některé zajímavé krátké partie z historie s ostrými a kombinačními pozicemi a taktickými léčkami. Výšeuvedené principy však v zásadě platí, i když někdy ne tak přímočaře. Hlavní úlohu v celé šachové partii hraje aktivita figur a z ní plynoucí taktické motivy a kombinace, které se občas i nahodile objevují. Drtivá většina partií se pak rozhodne přehlédnutím nějakého taktického obratu, nebo nedopočítáním variant a v zahájení, kde je ve hře nejvíce figur a pěšců, se stává také zákonitě nejvíce chyb. Boj v šachové partii se neodehrává vždy akademicky a objektivně správnou hrou, ale spíše se zaměřením na psychiku soupeře vymýšlením problémů, kde by mohl udělat chybu buď z neznalosti, nepozornosti, nebo povrchním hodnocením situace. Momenty překvapení, které vůbec neúčinkují na počítač, jehož algoritmus pracuje vždy stejně, však skvěle fungují na člověka.

Všiml jsem si při přehrávání mnoha partií z nižších soutěží (s přiblížným ratingem 1700-2100), že hráč, který nakonec vyhrál se předtím často dostal do horší, ale komplikované pozice. Partie s logickým průběhem bez chyb zase často skončily remízou, bez většího nápadu. Využívání momentů překvapení z přípravy a boje v komplikovaných pozicích do poslední šance je poslední dobou trend turnajové hry na nejvyšší velmistrovské úrovni.

Léčky v zahájení jsem v dalším textu seřadil podle systému Encyclopaedia of Chess Openings (ECO) a vybral nejčastější léčky z většiny populárních zahájení. Nejvíce jich je v sicilské obraně a to vysvětluje proč je toto zahájení nejčastěji černými používáno proti 1.e4. V sicilské obraně má černý nejvíce šancí bílého zmást a vyhrát, ale zároveň v ní černý proti dobře připravenému soupeři nejvíce riskuje prohru. Druhé zahájení se spoustou léček je Francouzská obrana, dále Španělská hra a skandinávská a Aljechinova obrana. Překvapivě mnoho léček obsahuje zahájení obecně považované za klidné a vyrovnané, Ruská (Petroff) hra.

 Myslím, že tato sbírka bude pro začátečníky i amatérské hráče užitečná, protože k základnímu šachovému vzdělání by měla patřit znalost léček alespoň v těch zahájeních, které patří do repertoáru zahájení hráče. Tyto sebrané partie také obsahují velký počet rozmanitých taktických obratů, které se často vyskytují ve fázi zahájení. a mohou tak sloužit začínajícím hráčům k výuce taktiky. Často se opakují typické útoky na slabý bod f7 (nebo f2), oběti střelce na h7 a rozbití rošády černého, časné oběti pěšců za rychlý vývin (gambity). V mnoha zahájeních jsou pozice, kde je spousta lákavých možností a pouze málo (někdy jediná) jich je správných. Bez znalosti konkrétních léček je opravdu obtížné se u partie s omezeným časem v pozici orientovat a vyhnout se všem nástrahám. 

Prozatím jsem do tohoto výběru nezařadil nepravidelná zahájení. Ty budu doplňovat postupně. Jako zdroj jsem použil šachovou literaturu, šachová videa z youtube, články a diskuze na chess.com a nedávno objevenou skvělou stránku s tisíci léčkami chesstraps.net a některé léčky z této sbírky jsem někde doplnil o hlavní a některé kritické varianty s anotacemi tahů pro lepší pochopení a poučení z chyb.

___________________________________________________________________________________

Nápověda k ovládání pokročilejších funkcí přehrávače partií se zobrazí kliknutím na políčko g8

___________________________________________________________________________________

Budapešťský gambit, Benko gambit, Holandská,

Polozavřené hry:  Skandinávská, Aljechinova, Pirc, Caro-Kann, Sicilská obrana, Francouzská)

Otevřené hry: Norský gambit, Královský gambit, Philidorova, Ruská, Ponziani, Skotská, Italská, Evansův gambit, Dva jezdci v obraně, Ruy Lopez)

 

Budapeštský gambit

Benko gambit a Holandská obrana

Skandinávská obrana

Aljechinova obrana

Pircova obrana

Caro-Kann

Sicilská obrana

Francouzská obrana (French defence)

Severní (Norský) gambit

Střelcova hra a Vídeňská

Královský gambit a Philidorova obrana

Ruská hra (Petroff)

Ponziani

 

 

Skotská hra a hra 3-4 jezdců

Italská hra a Evansův gambit

Dva jezdci v obraně

Ruy Lopez (španělská hra)

 

Wang Hao porazil v posledním 11. kole turnaje Howella (po jeho neuvěřitelné chybě v 18-tém tahu) a zvítězil s 8 body před Caruanou na základě prvního kritéria "Performance rating".  Carlsen remizoval v posledním kole a vytvořil rekord 101 partií za sebou bez prohry. 6 hráčů včetně mistra světa měli před posledním kolem šanci na vítězství. 

Wang Hao se tak kvalifikoval do turnaje kandidátů, který se bude konat v březnu až dubnu 2020 a bude to poprvé v historii, kdy v turnaji kandidátů bude mít Čína 2 zástupce (Ding Liren, který se kvalifikoval ve světovém poháru).

Prvních 20 hráčů:

Rk. SNo Fed Name Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 15 CHN Wang Hao 2726 8,0 2735 67,5 73,0
2 2 USA  Caruana Fabiano 2812 8,0 2720 69,5 75,0
3 38 RUS  Alekseenko Kirill 2674 7,5 2716 64,5 69,5
4 8 ARM  Aronian Levon 2758 7,5 2708 70,5 75,5
5 39  ESP Anton Guijarro David 2674 7,5 2702 66,5 70,5
6 1 NOR  Carlsen Magnus 2876 7,5 2698 67,5 73,0
7 12 USA  Nakamura Hikaru 2745 7,5 2674 62,0 67,0
8 13 RUS  Vitiugov Nikita 2732 7,5 2663 65,0 70,0
9 7 RUS  Grischuk Alexander 2759 7,0 2682 66,5 72,0
10 110 RUS Paravyan David 2602 7,0 2675 60,0 64,5
11 24 ENG Howell David W L 2694 7,0 2657 60,0 65,0
12 17 IND Vidit Santosh Gujrathi 2718 7,0 2644 60,0 65,0
13 19 VIE Le Quang Liem 2708 7,0 2631 58,5 63,0
14 48 IRI  Maghsoodloo Parham 2664 6,5 2703 65,0 69,5
15 83 AZE  Abasov Nijat 2632 6,5 2703 62,5 66,5
16 53 BLR  Kovalev Vladislav 2661 6,5 2699 61,5 65,0
17 47 RUS  Fedoseev Vladimir 2664 6,5 2691 63,5 67,0
18 95 RUS  Rakhmanov Aleksandr 2621 6,5 2689 61,0 64,0
19 44 UKR  Kryvoruchko Yuriy 2669 6,5 2680 61,0 65,0
20 71 ROU  Lupulescu Constantin 2643 6,5 2676 57,5 60,0

 

V krásném a krvavém boji s velkou polskou nadějí Janem Krzystofem Dudou rozhodl Grischuk lepší přípravou v zahájení. Alexander Grischuk si tak s největší pravděpodobností vybojoval účast v turnaji kandidátů. Pokud ještě něco udělá se svými častými časovými tísněmi, bude mít určitě šanci bojovat o vítězství i tam.  Nás může trochu potěšit, že Grischuk ve 2. kole vyřadil Navaru. V partii černými figurami jasně přehrál naší šachovou jedničku.

Nádherná rapid partie s Dudou, která rozhodla o celkovém vítězství. Grischuk uplatnil novinku v zahájení a získal jasně lepší pozici, kterou mistrovsky přeměnil v bod.

 

FIDE Chess.com Grand Swis  -  na ostrově Man

turnaj se 120 hráči a hráčkami, které byli pozvání od FIDE na základě následujících kritérií: 

100 hráčů se kvalifikovalo podle průměrného ratingu za 12 měsíců od 1.7.2018.

Mistryně světa žen  GM Ju Wenjun,  Mistr světa do 20 let GM Parham Maghsoodloo, Mistr světa seniorů 50+ GM Karen Movsziszian, Mistr světa seniorů 65+ GM Vlastimil Jansa.

12 míst je pro hráče z mistrovství kontinentů 2019:  Eropa 5, Asie 3, Amerika 3, Afrika 1.  1 kvalifikant z ACP Tour, 3 hráči nominování FIDE prezidentem.  40 hráčů s divokou kartou, zejména ženy, junioři a místní hráči. Dpúpsid ke tp 118 FIDE kvalifikantů a 36 hráčů s divokou kartou. Carlsen, Caruana, So a Anand jsou 4 z čela žebříčku. Hrají hráči z nedávného Světového poháru jako Yu Yangyi a Levon Aronian. Celkem 21 hráčů nad 2700.

Mezi hráči s divokou kartou najdeme talenty jako Vincent Keymer, Gukesh D a Lance Henderson a a minulá mistryně světa Anna Ushenina a Antoaneta Stefanova. Dále Marie Sebag a Vera Nebosina z Chess.com Titled Tuesday.  Jorden van Foreest z mistrovství juniorů v rapidu a stejně Elina Danielian z ženského mistrovství v rapidu..

Pokud dva nebovíce hráčů budou mít stejně bodů, rozhodne se podle následujících kritérií, v pořadí podle priority:

Performance rating

Median Buchhoz

Buchholz

Rozstřel v rapidu, s formátem podle hlavního rozhodčího

Ceny

Place Prize   Place Prize
1 $70,000   8 $16,000
2 $50,000   9 $13,000
3 $40,000   10 $11,000
4 $35,000   11-15 $8,000 each
5 $30,000   16-20 $5,000 each
6 $25,000   21-25 $3,000 each
7 $20,000   26-30 $2,000 each

Plán jednotlivých kol

Date Time* Event
October 9 18:00
19:00
Players' Meeting
Opening ceremony
October 10 15:00 Round 1
October 11 15:00 Round 2
October 12 15:00 Round 3
October 13 15:00 Round 4
October 14 15:00 Round 5
October 15 15:00 Round 6
October 16   Rest day
October 17 15:00 Round 7
October 18 15:00 Round 8
October 19 15:00 Round 9
October 20 15:00 Round 10
October 21 13:30
21:00
Round 11
Closing ceremony

 

2019 FIDE Chess.com Isle of Man | Top 20 seeds

# Fed Title Name Rtg Qual.
1   GM Carlsen, Magnus 2876 Rating Qualifier 1
2   GM Caruana, Fabiano 2812 Rating Qualifier 2
3   GM So, Wesley 2767 Rating Qualifier 11
4   GM Anand, Viswanathan 2765 Rating Qualifier 7
5   GM Yu Yangyi 2763 Rating Qualifier 13
6   GM Karjakin, Sergey 2760 Rating Qualifier 15
7   GM Grischuk, Alexander 2759 Rating Qualifier 8
8   GM Aronian, Levon 2758 Rating Qualifier 12
9   GM Wojtaszek, Radek 2748 Rating Qualifier 24
10   GM Artemiev, Vladislav 2746 Rating Qualifier 30
11   GM Harikrishna, Harikrishna 2746 Rating Qualifier 22
12   GM Nakamura, Hikaru 2745 Rating Qualifier 14
13   GM Vitiugov, Nikita 2732 Rating Qualifier 27
14   GM Svidler, Peter 2729 Rating Qualifier 17
15   GM Wang Hao 2726 Rating Qualifier 29
16   GM Bu Xiangzhi 2721 Rating Qualifier 28
17   GM Vidit Gujrathi 2718 Rating Qualifier 34
18   GM Matlakov, Maxim 2716 Rating Qualifier 44
19   GM Xiong, Jeffery 2708 Rating Qualifier 77
20   GM Le Quang Liem 2708

Rating Qualifier 32