Sbírka slavných šachových studií a základních koncovek, které pomáhají zvýšit praktické znalosti koncovek. Neodpustím si roztomilý citát slavného dramatika:

 "Chess is a foolish expedient for making idle people believe they are doing something very clever, when they are only wasting their time - George Bernard Shaw."

"Šachy jsou pošetilý prostředek na to, aby si líní lidé mysleli, že dělají něco velmi chytrého, zatímco oni pouze plýtvají svým časem." - George Bernard Shaw. Sám si myslím, že šachy jsou kouzelná hra, umění a sport, ve které můžete spadnout až do závislosti. Mám raději jiný citát slavného šachisty S. Tarrasche, velkého učitele poziční hry.

"I have always a slight feeling of pity for the man who has no knowledge of chess, just as I would pity the man who has remained ignorant of love. Chess, like love, like music, has the power to make man happy." - Siegbert Tarrasch

"Vždycky mám mírný pocit lítosti pro člověka, který nemá žádné znalosti o šachu, stejně jako bych litoval toho člověka, který nepoznal lásku. Šachy, stejně jako láska, jako hudba, mají schopnost učinit člověka šťastným." - S. Tarrasch. Následující Studie jsou vyzobány z velkého webu o šachových studiích. Pro kontrolu absolutní správnosti řešení a jejich variant můžete zkontrolovat v databázi koncovek pro všechny 7-kamenové pozice.