Sbírky taktických úloh

Šachy jsou z 99% taktika

Najdi taktiku! - Find tactics!

8 náhodně vybraných taktických úloh ze sbírky 1200+ diagramů z historie šachu

Hráči, rok

1.? Bílý na tahu (white to move) 1... ? Černý na tahu (black to move) (INDEX)

Vznášení kurzoru (hovering) nad Řešení=Solution ukáže variantu řešení (Windows)
8 Randomly selected tactical puzzles from the collection of 1200+ tasks
display tasks by index = zobrazení úloh seřazených podle indexu

Datový soubor pozic podle (indexu) 100+úloh 40+úloh
Návštěvní kniha - kam mi také pište prosím o chybách v úlohách (Write about any mistakes in tasks)

Úlohy pro každý den 2x3+1

Chess Database


Stránky s dalšími 300 taktickými problémy


Tactics Time kasparov games puzzles

Tactic Peep-show

Následujících 8 oken jsou z různých nezávislých sbírek taktických úloh. V každém okně je tlačítko "ukaz reseni", po kliknutí na něj zobrazí řešení. Bílé figury (1.řada) jsou vždy dole. Tlačítkem "dalsi uloha" přejdeme na další náhodně vybranou úlohu z příslušné sbírky. Nahoře je pořadové číslo úlohy # v příslušném souboru tactics.pgn (kliknutí na políčko D8).
V každém okně kliknutí kurzorem do šachovnice na políčko B8...ukáže notaci pozice (FEN), Kliknutí na C8...ukáže řešení v notaci PGN, Kliknutí na G8 ukáže nápovědu (help)
Tlačítka "tah zpatky" znamená tah zpět, "ukaz reseni" - ukáže notaci řešení, "dalsi uloha" - zobrazí náhodně další úlohu.
White (Black) has a decisive advantage = Bílý (Černý) má rozhodující výhodu, drawish position = remízová pozice

Úlohy z pgn4web1001 Winning Chess Sacrifices300 Most Important Positions & Ideas - 1Positions & Ideas - 2vzpomínky na omylyChess position trainerChesskingPoziční kombinace
Poziční kombinace - diagramy

Sbírky úloh

Možnost stažení souborů PGN úloh (počty pozic)

Úlohy z pgn4web (913)
1001 Winning Chess Sacrifices (370)
300 Most Important Positions & Ideas (306)
Positions & Ideas - 2 (195)
vzpomínky na omyly (662)
ChessPositionTrainer (577)
Chessking (90)
Poziční kombinace(55)

Tipy pro zlepšení taktického tréninku na1) Na začátek zvolte pouze Standard. (Registrace je zdarma)  Nevolte Blitz.  Váš cíl je správně pochopit problémy a zlepšit si propočet, nikoli dělat to rychle.

2) V Preferences nastavte šachovnici tak velkou jak se hodí do obrazovky.  To je skoro jako reálná šachovnice a trénink je tak lepší. Nevolte režim "Continue on correct" nebo "Continue on fail" abyste si mohli prostudovat problém po řešení.  Některé si řešte s hráčem na tahu nahoře v Preferences.  To vám zlepší schopnost vidět to, čím hrozí soupeř, a to je důležitá dovednost.

3) Když se objeví problém, věnujte nějaký čas na spočítání materiálu.  Proč?  Protože jestliže máte například o jezdce méně na začátku, pak víte, že musíte získat alespoň věž, nebo dát mat.   Potom si položte tyto otázky:  Je král exponován?  Hrozí mi něco vážného, jako je mat?  (V tom případě šachujte nebo dělejte to, co zabrání matu. ) Nemáte totiž čas na tiché tahy.  Které figury jsou dobře postaveny?  Které jsou špatně postaveny nebo nekryty?  Mnoho kombinací jsou možné protože soupeř má nekrytou figuru.  Po položení těchto otázek, začněte přemýšlet na tah.

4) Jako první počítejte tahy, kterými dáváte šach, berete figury, (CCT = check, captures, threats) nebo vytváříte silnou hrozbu (samozřejmě pokud soupeř nemá na odpověď hrozby silnější). Takové vaše donucující tahy vám mohou vyloučit řadu "měkkých" variant a zjednodušit propočet. Hledejte přednostně tzv. tahy zabijáky! Forsírované varianty. Nespěchejte.  Nedělejte tah dokud skutečně nevíte, že je to nejlepší tah a potom co uvažujete také několik dalších tahů.  Partie se nejčastěji prohrávají přehlédnutím silného tahu, nebo soupeřova protiúderu. Vaše hrozba, nebo útok, na které má soupeř dobrý protitah, kterým nedělá žádné ústupky, či dokonce svým tahem svou pozici zlepšuje, bývá často slabý tah ("plácnutí do vody")
Než uděláte tah, podívejte se jestli vás soupeř nemůže šachovat, hrozit mat, nebo něco vzít po vašem tahu. Tzv. mezitahy se často přehlížejí. Soupeř nemusí reagovat na vaši hrozbu, ale udeřit hrozbou jinou.  Musíte se podívat na všechny tyto druhy tahů soupeře a myslete na to, jak bude pozice vypadat po vaší odpovědi na každý takový tah!  Uvažujte všechny možné obrany soupeře na každém kroku ve variantě kterou plánujete hrát, nejen po prvním tahu.  Objevení dobrých tahů soupeře je stejně důležité jako objevení silných tahů vlastních. Uvažujte konečnou pozici varianty a ptejte se, co může soupeř hrát v této pozici. Většinu problémů, které nevyřešíte proto, že přehlédnete silný tah soupeře!  Viděl jsem problémy, kde mnoho lidí udělalo tah, který dovolil soupeři dát mat jedním tahem!  Pro to není omluva.

Jestli nemůžete najít dobrý tah do 5 minut, podívejte se na řešení, ale k problému se později vraťte. 

5) Po správném vyřešení   nepokračujte na další problém okamžitě.  Nejdříve se podívejte na problém a ptejte se PROČ tam byla možnost kombinace?  Měl jste aktivnější figury?  Měl jste náskok ve vývinu?  Byl jeho král exponován? Položení takových otázek vám pomůže poznat k jakým pozicím máte směřovat v reálné partii.

6) Po špatném řešení, prostudujte proč byl váš tah špatný.  Jaký tah mohl soupeř udělat po vašem špatném tahu?  Potom studujte správné tahy.  Přehrejte si je a pokuste se pochopit proč fungují.  Jestliže máte silver nebo gold membership, ukáže se vám další vyhrávající alternativy.  Studujte každou abyste viděli další taktické ideje, na které jste nemysleli během řešení.

Další obecné rady pro způsob trénování taktikyRada 1) Řešte úlohy bez použití šachovnice. Vše se musí dělat v hlavě bez přemísťování figur na šachovnici. To může být pro začátečníky těžké, ale jenom tak má řešení efekt. Šachy nejsou pro pohodlné a líné lidi.

Rada 2) Řešení si zapisujte na papír. Mnoho úloh má více jak jednu variantu.

Rada 3) Úloha je vyřešena, pokud najdete všechny rozumné varianty a odpovědi za obě strany. Jedna varianta nestačí, protože můžete přehlédnout další důležité tahy kandidáty a úloha je řešena napolovic i když najdete základní variantu.

Rada 4) Jestli chcete, aby taktika opravdu pomohla zlepšení, musíte úlohy řešit stále. Alespoň 15-20 minut každý den. Kdo neřeší úlohy, spíše přehlédne mnoho možností během hry.

Rada 5) Když trénujete taktiku, ideálně se mají vybírat pozice, které vznikly v reálných partiích. Nemusí být příliš složité a mít 15 tahů a 3 oběti. Taková taktika upevňuje základní prvky: jednoduché oběti, pěšcové údery, vazby, vidličky, otevření důležitých diagonal a.t.d.


Citáty o taktice .... ChessQuotes - Tactics
In general I consider that in chess everything rests on tactics. If one thinks of strategy as a block of marble, then tactics are the chisel with which a master operates, in creating works of chess art. - Tigran Petrosian.
Obecně se domnívám, že v šachu vše spočívá na taktice. Pokud si někdo myslí, strategie je jako blok mramoru, pak taktika je dláto, s nímž pracuje mistr v tvorbě díla šachového umění.
If the student forces himself to examine all the moves that smite, however absurd they look at first glance, he is on the way to becoming a master of tactics. - Cecil Purdy
Jestliže se student donutí propočítat všechny tahy, které udeří, jakkoli vypadají absurdně na první pohled, je na cestě stát se mistrem taktiky.
Good players develop a tactical instinct, a sense of what is possible or likely and what is not worth calculating. - Samuel Reshevsky
Dobří hráči si vyvinou taktický instinkt, smysl pro to, co je možné nebo pravděpodobné, a co nemá cenu počítat.
No matter how much theory progresses, how radically styles change, chess play is inconceivable without tactics. - Samuel Reshevsky
Bez ohledu na to, jak pokročí teorie, nebo jak radikálně se změní styl hry, šachová hra je nemyslitelná bez taktiky.
We often hear the terms 'positional' and 'tactical' used as opposites. But this is as wrong as to consider a painting's composition unrelated to its subject. Just as there is no such thing as 'artistic' art, so there is no such thing as 'positional' chess. - Samuel Reshevsky
Často slyšíme jak se výrazy "poziční" a "taktický" používají jako protiklady. Ale to je stejně tak falešné, jako kdyby kompozice obrazu nesouvisela s jeho předmětem. Stejně jako neexistuje něco takového jako "umělecké" umění, tak nejsou "poziční" šachy. - Samuel Reshevsky
Více odkazů na šachy a jinou zábavu